visitatie

Wilt u graag voldoen aan de geldende normen voor de organisatie van de oncologische zorg? Hoe is de samenwerking tussen de afdelingen en disciplines in uw ziekenhuis? Hoe stemt u vakinhoudelijk af en hoe toegankelijk en veilig is de oncologische zorg in uw ziekenhuis? 
 
Een visitatie aanvragen
Om dit te weten te komen, kunt u een visitatie laten uitvoeren door IKNL. Een webbased zelfevaluatie gaat hieraan vooraf. Misschien zijn een paar aanpassingen al genoeg om te voldoen aan de normen. U kunt zich ook aanvullend laten visiteren door collega-professionals. Met de adviezen die u dan krijgt, brengt u de oncologische zorg helemaal op orde.

Voor wie?
Ziekenhuizen en oncologische centra die multidisciplinaire oncologische zorg verlenen.

Wat is het doel?
Visitatie heeft tot doel de kwaliteit van de organisatie van multidisciplinaire oncologische zorg te beoordelen en te bevorderen. Het gaat om versterking van de samenwerking tussen professionals binnen de organisatie en om verbetering van de samenhang in de hele keten. Een visitatie levert sterke en verbeterpunten op, die u vertaalt in concrete actiepunten, bijvoorbeeld over uitbreiden of concentreren van zorg.

Wat biedt IKNL?
IKNL financiert, faciliteert en coördineert de visitaties, schoolt de visitatoren en heeft ambtelijk secretarissen. De IKNL-adviseur begeleidt ziekenhuizen en oncologische centra bij de voorbereidingen en ondersteunt bij de verbeteractiviteiten die uit de visitatie voortkomen. Het Kwaliteitskader organisatie oncologische zorg vormt de basis voor de zelfevaluatie en de visitatie.
Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.


informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: