zorg verbeteren met de PRISMA-analyse

Het zorgtraject van een patiënt loopt niet altijd zoals gewenst en leidt soms tot suboptimale uitkomsten van zorg zoals incomplete diagnostiek, onjuiste behandeling, heroperatie, of ernstiger: overlijden. Ziet u vanuit registraties (onverwachte) tegenvallende uitkomsten? Wilt u achterhalen wat hiervan oorzaken zijn? Bent u bereid kritisch naar uw eigen handelen te kijken en wilt u leren van eerdere zorgtrajecten? Dan kan een PRISMA-analyse inzicht en handvatten geven om deze uitkomsten in de toekomst te voorkomen.

Wat is PRISMA?
PRISMA (Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis) is een methode die IKNL inzet voor het systematisch analyseren van trends in suboptimale uitkomsten van zorg. Suboptimale uitkomsten kunnen met behulp van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) worden gesignaleerd en geselecteerd. Aan de hand van casusbesprekingen ontrafelt het behandelteam de uitkomsten totdat de basisoorzaken helder zijn. Het leren staat in de casusbesprekingen centraal.

Meerwaarde
Een PRISMA-analyse leidt tot:
• Inzicht in oorzaken van suboptimale uitkomsten van zorg
• Bewustwording van het handelen van het behandelteam
• Concrete acties voor verbetering van de patiëntenzorg

Wat biedt IKNL?
IKNL adviseert en begeleidt u op deskundige en discrete wijze bij een PRISMA-analyse. Wij kunnen u met behulp van de NKR helpen bij het bepalen van de te onderzoeken suboptimale uitkomst. Ook zorgen we vanuit de NKR voor de patiëntselectie en het casusmateriaal. We organiseren de casusbespreking en doen hiervan verslag in een rapportage. Samen met u stellen we op basis van de resultaten acties op ter verbetering van de zorg. Wilt u begeleiding bij de invoering van de aanbevelingen in de organisatie? Ook daarbij kunnen we u helpen.

Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen?
Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: