borstkankermonitor

De Monitor 2015 van het bevolkingsonderzoek borstkanker is sinds 27 september 2017 beschikbaar. De resultaten laten op landelijk niveau een stabiel bevolkingsonderzoek borstkanker zien. De belangrijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek borstkanker voor het verslagjaar 2015 zijn becijferd door IKNL. 

De monitor laat zien dat er opnieuw een lichte afname is van het deelnamepercentage van 78,8% in 2014 naar 77,6% in 2015. Het verwijscijfer is naar verwachting voor het tweede jaar op rij licht gedaald van 24,5 per 1000 onderzoeken in 2014 naar 23,2 per 1.000 onderzoeken in 2015. Dit leidt tot een afname van het aandeel foutpositieve uitslagen. Ondanks de lichte daling van het verwijscijfer is het detectiecijfer constant gebleven op 6,8 per 1.000 onderzoeken. 

IKNL monitort in opdracht van het RIVM de prestaties van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Jaarlijks levert IKNL een rapportage op met daarin de belangrijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek in vergelijking met voorgaande jaren. In deze rapportage, de Monitor genoemd, zijn onder meer prestaties over deelname, het aantal verwijzingen en het aantal gevonden afwijkingen opgenomen. 

De resultaten zijn gebaseerd op een gedefinieerde set indicatoren uit het Datawarehouse borstkanker van IKNL. De monitor bevolkingsonderzoek borstkanker wordt sinds 2017 uitgevoerd door IKNL. Eerder werd de Monitor verzorgd door het Landelijk Evaluatie Team voor Bevolkingsonderzoek naar Borstkanker in Nederland (LETB).

nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: