gegevensaanvraag

IKNL behandelt uitsluitend gegevensaanvragen van zorgprofessionals (clinicus, (arts)epidemioloog of beleidsmaker).

Bent u patiënt, student of een andere geïnteresseerde, dan kunt u geen gegevens aanvragen. Wel kunt u publiek toegankelijke gegevens over kanker raadplegen op www.iknl.nl/nkr-cijfers.

persoonsgegevens
aanhef
titulatuur
achternaam*
tussenvoegsel
voorletters*
mobiele (telefoon)nummer*
zakelijk e-mailadres*
functie*
organisatienaam*
bereikbaarheid
bereikbaar van/tot
opdrachtgever
naam opdrachtgever
organisatienaam
e-mailadres
beoogd gebruik van de data
beschrijf doel, achtergrond en motivatie van de aanvraag
beschrijving*
beschijving van de gegevens uit de NKR
geef een gedetailleerde beschrijving van de gegevens die u wilt ontvangen
beschrijving
selectiecriteria: tumorselectie (inclusie én exclusie)
tumorsoort
tumorlokalisatie
morfologie
stadium
tumorgedrag
selectiecriteria: patëntselectie (inclusie én exclusie)
geslacht
leeftijdsgroep(en)
overige kenmerken
selectiecriteria: overige selectiecriteria
aangevraagde diagnosejaren
op welk niveau wilt u de gegevens ontvangen*
indien regionaal, welke regio(s)
indien ziekenhuis, welke
vorm waarin de gegevens worden gevraagd
hoe wilt u de gegevens ontvangen*
onderzoeksvoorstel
Gebruikt u de gegevens voor wetenschappelijk onderzoek dan hebben wij een onderzoeksvoorstel nodig. Dit voorstel dient een beschrijving te bevatten van de achtergrond en doel van het onderzoek en een toelichting op de manier waarop u de gevraagde gegevens wilt gebruiken. Zonder dit onderzoeksvoorstel kunnen wij geen gegevens verstrekken.
gebruikt u de gegevens voor wetenschappelijk onderzoek?*
deadline
De gemiddelde doorlooptijd van een aanvraag (vanaf datum waarop alle ondertekende documenten, zoals positief advies door CvT of een offerte, door IKNL zijn ontvangen) bedraagt circa 6 weken. Bij een koppeling dient u, gezien de complexiteit, rekening te houden met een langere doorlooptijd.
uiterlijk per*