icoon_cijfers

samenwerking

IKNL werkt als beheerder van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) nauw samen met buitenlandse kankerregistraties in een wereldwijd netwerk van kankerregistraties, de International Association of Cancer Registries (IACR).

Internationale samenwerking
Door deze samenwerking van de ruim 400 kankerregistraties is het voor de IACR mogelijk om eens in de vijf jaar een standaardwerk over wereldwijde variatie in het voorkomen van kanker te publiceren: Cancer Incidence in Five Continents. Ook binnen het Europees netwerk, de European Network of Cancer Registries (ENCR), worden gezamenlijk gegevens bewerkt en opgeslagen.

Internationale projecten
Internationale samenwerking tussen kankerregistraties wordt steeds belangrijker. IKNL is met de NKR dan ook betrokken bij een groot aantal internationale projecten waarbij gezamenlijke dataverzameling een belangrijke rol speelt. IKNL is onder andere actief betrokken bij EUROCARE, CONCORD, EURECCA en RARECARENet.

Verbetering kankerregistratie door samenwerking
De toenemende vraag naar internationale data vanuit de kankerregistraties onderschrijft het nut en de noodzaak van samenwerking tussen de kankerregistraties. Door deze samenwerking kunnen we niet alleen in een internationale context kwaliteit van zorg bekijken maar kunnen we ook de kwaliteit en duurzaamheid van de kankerregistraties verbeteren.
Uit gegevens van de NKR blijkt dat de omvang van het kankervraagstuk in Nederland niet veel verschilt van die in andere Noordwest-Europese landen. Internationale samenwerking biedt de mogelijkheid om kankerspecifiek verschillen en overeenkomsten tussen landen waar te nemen.
Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00
volg ons: