IKNL werkte in 2015 mee aan in totaal 177 wetenschappelijke publicaties

30-03-2016

Medewerkers van IKNL publiceerden in 2015 177 peer reviewed artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen. Dat is tien publicaties méér dan in 2014, een stijgende trend die zich al jaren voortzet. Deze publicaties geven een ‘real world’ beeld van de oncologische zorg. Dankzij de nauwe en vruchtbare samenwerking met medische professionals en onderzoekers van andere instellingen komt een breed palet aan onderwerpen aan de orde.

Overzicht wetenschappelijke publicaties in 2015 per tumorsoort:

Kanker, algemeen 30
Bloed, beenmerg & lymfeklieren 17
Borstkanker 36
Bot & weke delen 1
Centraal zenuwstelsel 1
Endocriene klieren 1
Hoofd & hals 4
Huidkanker 2
Onderste luchtwegen 7
Spijsverteringsorganen 49
Urinewegen 10
Vrouwelijke geslachtsorganen 19


Meer informatie over deze publicaties is verkrijgbaar via bibliotheek@iknl.nl

Onderwerpen publicaties
•    genetische variaties en het risico op ontstaan van kanker
•    preventie van (terugkeer van) kanker
•    het vóórkomen van en overleving na kanker
•    diagnostiek en behandeling in alle stadia van de ziekte
•    neveneffecten, variërend van tijdens en kort na behandeling, tot aan decennia na behandeling
•    patronen van uitzaaiing en terugkeer van kanker
•    trends over de tijd en variatie tussen patiëntengroepen, instellingen, regio’s en landen
•    adherentie aan richtlijnen en indicatoren, maar ook effect daarvan op klinische praktijk en uitkomsten van de ziekte
•    effectiviteit en mate van samenwerking en concentratie in de oncologische zorg
•    kosteneffectiviteit van behandeling
•    (toekomst)scenario’s voor zorgconsumptie
•    de invloed van kanker en behandeling en neveneffecten op kwaliteit van leven en overleving
•    lifestyle factoren en medicatiegebruik en de relatie met ontstaan en beloop van kanker
•    klinische trials
•    methodologie van onderzoek naar kanker en kankerregistraties in het algemeen
•    informatievoorziening aan patiënten
•    kwaliteit van de palliatieve zorg

Bijdrage aan verbetering kankerzorg
Deze publicaties dragen direct bij aan verbetering van de kankerzorg in Nederland en daarbuiten en daarmee aan de overleving en kwaliteit van leven van patiënten met kanker door:
•    het identificeren van gebieden waar verbetering van de oncologische zorg mogelijk en/of noodzakelijk is
•    het kritisch evalueren van de effectiviteit van preventie, diagnostiek, behandelingen en andere interventies
•    het evalueren en aanpassen van behandelrichtlijnen
•    het stimuleren van (regionale) samenwerking
•    het geven van spiegelinformatie aan zorgverleners. .

Nederlandse Kankerregistratie als gegevensbron
Een groot deel van de publicaties heeft de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) als gegevensbron. Vaak wordt via koppeling van gegevens uit andere databronnen relevante informatie op een effectieve manier toegevoegd aan de NKR en vice versa. Onafhankelijke en getrainde datamanagers van IKNL leggen de data uit medische dossiers in de NKR vast, zonder aanvullende registratielast voor het medisch personeel. De data uit de NKR zijn beschikbaar voor zorg- en onderzoeksinstellingen.

Vanaf 2016 wordt het gehele ziektebeloop van patiënten met kanker nog beter in kaart gebracht. Gegevens die nu (inter)nationaal nauwelijks voorhanden zijn op populatieniveau, zoals hoe vaak, waar en wanneer de ziekte terugkomt en gedetailleerde informatie over systemische therapie, worden steeds vaker standaard onderdeel van de NKR.

Bronnen en onderwerpen
De publicaties kunnen gebaseerd zijn op data van patiënten uit een of enkele ziekenhuizen, tot en met regionale en landelijke studies. Ook maken de NKR-data en IKNL-medewerkers deel uit van Europese of wereldwijde initiatieven, waardoor de Nederlandse oncologische zorg in internationaal perspectief kan worden geplaatst.

De gepubliceerde studies omvatten alle voorkomende kankersoorten, ook zeldzame. In 2015 richtten 49 publicaties zich met name op maligniteiten van de spijsverteringsorganen, 36 hadden betrekking op borstkanker en 19 op de vrouwelijke geslachtsorganen. 30 publicaties handelden over meerdere kankervormen of kanker in het algemeen. Daarnaast zijn er jaarlijks tientallen publicaties waarbij NKR-data worden gebruikt maar waarbij geen IKNL-medewerkers betrokken zijn als (co-)auteur. Deze zijn in het totaal van 177 artikelen niet meegeteld.

Impact van de publicaties
Het merendeel van de publicaties verscheen in 2015 in internationale medische tijdschriften met een hoge impactfactor (top 25% van het desbetreffende vakgebied). De impactfactor van een tijdschrift geeft aan hoe vaak wordt verwezen naar studies gepubliceerd in dat tijdschrift: dat is een maat voor de mate waarin publicaties impact hebben in de zorg en/of de onderzoekswereld. De gemiddelde impactfactor (IF) van alle IKNL-publicaties in 2015 bedroeg afgerond 6.

Medewerkers van IKNL publiceerden in 2015 in toptijdschriften zoals The New England Journal of Medicine (n=1, IF 55), The Lancet (n=3, IF 45), Nature Genetics (n=3, IF 29), The Lancet Oncology (n=1, IF 25), Journal of Clinical Oncology (n=4, IF 18), European urology (n=1, IF 14), Journal of the National Cancer Institute (n=3, IF=13), en Leukemia (n=3, IF=10).

Daarnaast verschenen in 2015 19 publicaties in een van de hoogst aangeschreven Europese algemeen oncologische tijdschriften, het European Journal of Cancer (impact factor (IF) 5.4). In het als vijfde van alle tweehonderd chirurgisch georiënteerde tijdschriften gerangschikte British Journal of Surgery (IF 5.5) verschenen zeven artikelen, in het wereldwijd nummer een chirurgisch-oncologisch tijdschrift Annals of Surgical Oncology (IF 4) vier  artikelen.

OVERZICHT PUBLICATIES

Kanker, algemeen ( naar index )

  • Kok SJ, van Laarhoven, HW, Lemmens, VE, Schroten, C. International variation in diagnostic and treatment guidelines for carcinoma unknown primary. Int j Cancer Res. 2015 Sept.


Bloed, beenmerg & lymfeklieren ( naar index )

  • Schaapveld M, Aleman BM, van Eggermond AM, Janus CP, Krol AD, van der Maazen RW, Roesink J, Raemaekers JM, de Boer JP, Zijlstra JM, van Imhoff GW, Petersen EJ, Poortmans PM, Beijert M, Lybeert ML, Mulder I, Visser O, Louwman MW, Krul IM, Lugtenburg PJ, van Leeuwen FE. Second Cancer Risk Up to 40 Years after Treatment for Hodgkin's Lymphoma. N Engl J Med. 2015 Dec 24;373(26):2499-511.


Borstkanker ( naar index )

  • Ruiz A, Wicherts D, Adam R, Siesling S, Linn S, Hillegersberg R. Resectie van levermetastasen bij borstkanker. Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8453.


Bot & weke delen ( naar index )


Centraal zenuwstelsel ( naar index )


Endocriene klieren ( naar index )


Hoofd & hals ( naar index )


Huidkanker ( naar index )


Onderste luchtwegen ( naar index )

 
Spijsverteringsorganen ( naar index )

  • Talsma AK, Damhuis RA, Steyerberg EW, Rosman C, van Lanschot JJ, Wijnhoven BP. Determinants of improved survival after oesophagectomy for cancer. Br J Surg. 2015 May;102(6):668-75.


Urinewegen ( naar index )

  • Valdagni R, Van Poppel H, Aitchison M, Albers P, Berthold D, Bossi A, Brausi M, Denis L, Drudge-Coates L, De Santis M, Feick G, Harrison C, Haustermans K, Hollywood D, Hoyer M, Hummel H, Mason M, Mirone V, Müller SC, Parker C, Saghatchian M, Sternberg CN, Tombal B, van Muilekom E, Watson M, Wesselmann S, Wiegel T, Magnani T, Costa A. Prostate Cancer Unit Initiative in Europe: A position paper by the European School of Oncology. Crit Rev Oncol Hematol. 2015 Aug;95(2):133-43. Review.


Vrouwelijke geslachtsorganen ( naar index )

 

volg ons: