icoon_cijfers

kankerzorg in beeld

Kwaliteit van kankerzorg is een veel belicht onderwerp, dat – afhankelijk van de afzender – als goed of juist slecht wordt bestempeld.

Met ‘Kankerzorg in Beeld’ is IKNL de uitdaging aangegaan om de vraag hoe het is gesteld met de kwaliteit van de kankerzorg – voor zover mogelijk – te beantwoorden. Met als doel: verdere verbetering initiëren en stimuleren. Het onderzoek geeft een beeld van de huidige kankerzorg in Nederland. Wat zijn de trends? Hoeveel variatie is er? Waar liggen mogelijkheden voor verbetering? 

Het rapport geeft een samenvatting van de belangrijkste bevindingen. U kunt het rapport bestellen of downloaden in de shop.

Voor het volledige onderzoek verwijzen wij graag naar de onderstaande tumorspecifieke resultaten (PDF's): Tumorspecifieke resultaten uit het SCK-rapport van KWF Kankerbestrijding, dat tegelijkertijd met Kankerzorg in beeld, in januari 2014 verscheen:
Definities van de parameters zoals de onderzoekers hebben gehanteerd.
Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00
volg ons: