oplossingen

IKNL ontwikkelt, implementeert en evalueert richtlijnen voor de oncologische en palliatieve zorg. We doen dit met landelijke 
multidisciplinaire werkgroepen en in samenwerking met zowel nationale als internationale partners.

Richtlijnen gaan over:
- nieuwe ontwikkelingen en knelpunten in het medisch handelen
- de organisatie van de zorg

Alle richtlijnen, inclusief degenen die in ontwikkeling zijn, staan op oncoline.nl en pallialine.nl

Richtlijnenboek en dwarsligger palliatieve zorg
In het boek 'Palliatieve zorg. Richtlijnen voor de praktijk' zijn 40 richtlijnen voor palliatieve zorg gebundeld. Daarnaast biedt het 
zakboekje een praktische samenvatting van het boek.

volg ons: